Akupunktur

Akupunktur benyttes for en rekke ulike type små og store plager av mennesker verden over. Det er en over 2000 år gammel behandlingsmetode fra Kina som stadig er aktuell i dag. Fortiden forskes det mye på akupunktur og hva som skjer i kroppen under behandlingen.

Tradisjonell kinesisk medisin

Tradisjonell kinesisk medisin ser på kroppen som en helhet, med vitale organer som bindes sammen av et system av og energibaner (meridianer). I dette kretsløpet skal energien (Qi) flyte fritt og harmonisk for å opprettholde god helse. Ved å bruke nåler i spesifikke punkter på kroppen, påvirker vi Qi (energien). Riktig punktvalg, teknikk og punktsammensetning vil sette energi i bevegelse og løse opp stagnasjoner. Sett fra et vestlig medisinsk synspunkt vil akupunkturnåling blandt annet bidra til bedre blodsirkulasjon og dempe smerte. Ved å fremme fri fly av energi og blod vil behandlingen kunne gjenopprette balanse, og fremme helse.

Triggerpunktakupunktur

Terapeutene hos oss har alle klassisk akupunktur som vårt fagfelt. Dette inkluderer også triggerpunktbehandling, eller medisinsk akupunktur som det også kalles. Triggerpunkter er muskelknuter som kan opptre i muskler over hele kroppen. Aktive triggerpunkter skaper smerte mens latente triggerpunkter forårsaker stivhet og nedsatt bevegelighet.Vi har god erfaring med å kombinere klassisk akupunktur med triggerpunktbehandling.

Akupunktur og pasientsikkerhet

Akupunkturutdannelsen krever kontinuerlig ferdighetstrening og praksis gjennom hele studiet før vi kan kalle oss akupunktører. De strenge kravene til klinisk praksis er et kvalitetsstempel som gjør at du kan føle deg trygg når du kommer til oss. Gitt korrekt er akupunktur en trygg behandlingsform uten skadelige bivirkninger som kan benyttes både ved kroniske og akutte tilstander. Hvilke tilstander du kan bruke akupunktur for kan du lese om her.

Om du vil lese om hvordan selve behandlingen forgår kan du gjøre det her.

Ved Akupunkturhuset behandler vi voksne og barn, kvinner og menn i alle aldersgrupper. Akupunktur har noe å tilby mennesker i alle aldre og livsfaser. Det har vi sett gjennom mange år på Akupunkturhuset, og vi opplever det fortsatt daglig.

Vi er her for deg- Velkommen!