Doula ( uttales duulah) er et gresk ord som løst oversatt betyr kvinne som tjener en annen kvinne. Nå til dags brukes oftest ordet for kvinner som støtter andre kvinner under fødsel, en fødselsledsager.

Doulaens rolle

Doulaens rolle er å  gi spirituell, emosjonell, fysisk, praktisk og informativ støtte under graviditet, fødsel og i barseltiden. Eksempler på dette kan være støttesamtaler, navigering vedrørende hvilke muligheter som finnes med tanke på valg av fødested og metoder for smertelindring. For de som ønsker det gis veiledning i ikke-medikamentell smertelindring gjennom bruk av pust, veiledning i og hjelp med avspennende og gunstige fødestillinger og akupressur. Vår doula her ved Akupunkturhuset er også akupunktør og kan derfor også bidra med akupunktur for blandt annet smertelindring eller ved riesvekkelse. I barseltiden kan doulaen blandt annet hjelpe med veiledning i stell av babyen, ammestøtte og veiledning, hjelp med matlaging og enkel regngjøring, pass av babyen mens mor dusjer eller hviler. Du kan lese mer om barseldoula her.

Doulaeffekten

Det har blitt forsket endel på hvordan det å ha med en doula påvirker fødsler. Det er derfor evidens for at doulaens kontinuerlig tilstedeværelse og omsorg har målbar effekt, den såkalte «doulaeffekten». En rekke studier på bruk av doula under fødsel viser en vesentlig reduksjon i intervensjoner.

– 45% reduksjon i keisersnittraten

– 34% reduksjon i forløsning med tang /vakuum

– 50% reduksjon i bruk av riestimulerende medikamenter

– 31% reduksjon i bruk av smertestillende medikamenter

– 25% reduksjon i lengden på fødselen

Undersøkelser viser også at fødekvinner som har med doula, har en mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse, og er langt mer tilfredse med partneren sin enn kvinnene som fødte uten doulastøtte.
Etter fødselen ammer de mer og har mer interaksjon med barnet sitt. Det ser også ut til at færre får fødselsdepresjon.

Dersom du lurer på om doula kan være noe for deg ta kontakt med Cathrine for en uforpliktende samtale!