Doula (uttales duulah) er et gresk ord som løst oversatt betyr kvinne som tjener en annen kvinne. I dag brukes oftest ordet for kvinner som støtter andre kvinner under fødsel, en fødselsledsager.

Doulaens rolle

Graviditet, fødsel og barseltid er perioder med emosjonelle og kroppslige endringer. Livserfaringer og personlighet er med på å forme hvordan disse periodene oppleves for den enkelte. Mens vi tidligere levde våre liv tettere på hverandre, gjerne i storfamilier, har de færreste av oss så mye støtte fra venner og familie i dag. En doula kan bidra til å fylle noe av dette gapet ved å gi informativ, emosjonell og praktisk støtte under graviditet, fødsel og i barseltiden.

Eksempler på hva doulastøtte kan innebære: støttesamtaler, hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har med tanke på valg av fødested og metoder for smertelindring. Fødselsforberedende samtaler med fokus på fødselens ulike faser, veiledning i ikke-medikamentell smertelindringog veiledning og hjelp med avspennende og gunstige fødestillinger. Doulastøtte under fødselen innebærer også kontinuerlig støtte under hele fødselen til omlag 2 timer etterpå.

Vår doula Cathrine her ved Akupunkturhuset er også akupunktør og kan derfor også bidra med akupunktur under fødsel, for blandt annet smertelindring eller ved riesvekkelse. I barseltiden kan hun blandt annet hjelpe med veiledning i stell av babyen, ammestøtte og veiledning, hjelp med matlaging og enkel rengjøring, pass av babyen mens mor dusjer eller hviler. Du kan lese mer om barseldoula her.

Doulaeffekten

Det har blitt forsket endel på hvordan det å ha med en doula påvirker fødsler. Det er derfor evidens for at doulaens kontinuerlig tilstedeværelse og omsorg har målbar effekt, den såkalte «doulaeffekten». En rekke studier på bruk av doula under fødsel viser en vesentlig reduksjon i intervensjoner.

– 45% reduksjon i keisersnittraten

– 34% reduksjon i forløsning med tang /vakuum

– 50% reduksjon i bruk av riestimulerende medikamenter

– 31% reduksjon i bruk av smertestillende medikamenter

– 25% reduksjon i lengden på fødselen

Undersøkelser viser også at fødekvinner som har med doula, har en mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse, og er langt mer tilfredse med partneren sin enn kvinnene som fødte uten doulastøtte.
Etter fødselen ammer de mer og har mer interaksjon med barnet sitt. Det ser også ut til at færre får fødselsdepresjon.

Dersom du lurer på om doula kan være noe for deg ta kontakt med Cathrine for en uforpliktende samtale!