Svarthvitt bilde av kvinne med bar rygg som får osteopatisk undersøkelse. Tekst på bilde "Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten".

Om osteopati

Osteopati er en manuell behandlingsform med helhetlig tilnærming til pasienten problematikk. Ved hjelp av manuelle teknikker, der hendene er osteopatens viktigste verktøy, kartlegges funksjon- og bevegelsesforstyrrelser i muskel-, skjelett- og bindevevssytemet. Det gjelder også nervesystemet og det sirkulatoriske systemet.

Osteopater tar seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine utfordringer, din allmenne helse, annen behandling og medisiner du tar/har tatt. På bakgrunn av pasientens historie og funnene fra undersøkelse og klinisk testing, søker osteopaten å redusere smerte gjennom å optimalisere funksjonen i kroppens ulike systemer. Behandlingen er ofte kombinasjon av massasje, triggerpunktbehandling, muskeltøyning, leddmobilisering/-manipulasjon, teknikker rettet mot kroppens bindevevssystem, hjemmeøvelser/trening og ergonomisk rådgivning.

Behandlingen er trygg og individualisert og egner seg for pasienter i alle aldre.

Dersom du velger å gå til vår osteopat D.O MNOF, så vil du møte en godt utdannet og faglig oppdatert osteopat. For å lese mere om osteopati http://osteopati.org/ .

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Den osteopatiske konsultasjonen

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling.

2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning. Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser.

Les et eksempel om hvordan osteopati kan påvirke hodepine.

Timebestilling osteopati

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • :