Infertilitet,ufrivillig barnløshet og akupunktur

Infertilitet og ufrivillig barnløshet rammer stadig flere par i vestlige land. Akupunktur kan benyttes både der årsaken til at du eller dere ikke blir gravide har en kjent årsak (infertilitet) eller ukjent (ufrivillig barnløshet). En rekke forskjellige tilstander hos både kvinner og menn kan føre til problemer med å bli gravide. Hos endel par finner man ikke noen medisinsk årsak til barnløsheten, alle prøver og undersøkelser er normale hos både kvinnen og mannen. Vår erfaring viser at følelsesmessige belastninger og stress kan ha stor innvirkning på parets evne til å få barn.

Vi har lang og god erfaring med å støtte både enslige og par i denne vanskelige fasen av livet. Vi velger behandlingsstrategi ut fra samtaler med kvinnen, mannen eller paret, puls- og tungediagnostikk, samt kvinnens menstruasjonssyklus. I tillegg til å rette behandlingen mot bekkenområdet kan vi dempe bekymring og uro samt identifisere andre årsaker til problemene ut ifra kinesisk medisinsk tankegang.

Infertilitet hos kvinner og akupunktur

Akupunktur egner seg godt ved en rekke forhold som gjør at du ikke blir gravid. I noen tilfeller vil akupunkturen benyttes i tillegg til annen medisinsk behandling, hos andre benyttes kun akupunktur. Felles for mange av kvinnene som oppsøker oss for fertilitetsproblemer er plager relatert til mens. Vårt fokus vil alltid være på å regulere menstruasjonssyklusen, dempe PMS og menssmerter, samt sirkulere blod og energi i bekkenområdet. (Les mer om menstruasjonsplager her). Under kan du lese noen korte bekrivelser av ulike plager kvinner som ikke blir gravide oppsøker oss med.

Endometriose:

Ved endometriose finner man livmorslimhinnevev(endometrievev) i bukhulen som små eller større flekker. I takt med menstruasjonssyklusen forandrer livmorslimhinnen og dermed endometriosepunktene størrelse. Når menstruasjonen starter begynner også endometriosepunktene å blø. Det kan oppstå blodfylte endometriosecyster på eggstokkene, og det kan dannes punkter og knuter/sammenvoksninger i bukhulen, på tarmen og på blæren. Dette kan forårsake sterke menstruasjonssmerter (dysmenoré). Foruten menstruasjonssmerter er symptomene ofte murrende smerter fra eggløsning til menstruasjon. Smerter ved samleie og uregelmessig menstruasjon er ikke uvanlig. Endel kvinner med endometriose har også smerter i forbindelse med toalettbesøk og fordøyelsen kan variere mellom treg og «for rask». Laparaskopi (kikkehullsundersøkelse) som foretas i narkose på sykehus er den eneste undersøkelsen som kan gi et sikkert svar på om endometriose foreligger.

«P-pille syndromet»:

Hos noen kvinner som har brukt p-piller over lang tid, kan menstruasjonen bli uregelmessig (i form av lange sykluser), eller menstruasjonen kommer ikke tilbake når kvinnen slutter med pillen. Dette innebærer at kvinnen ikke får eggløsning.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS):

Dette er en hormonforstyrrelse som fører til at eggcellene ikke modnes men blir til væskefylte hulrom (cyster). Tilstanden kan medføre uregelmessig eller manglende eggløsning, som igjen gir menstruasjonsforstyrrelser. Eksempler på dette kan være smerter, lange sykluser, uteblitt mens eller perioder med kraftige og langvarige blødninger.

Kvinner med PCOS har ofte økt kroppsbehåring, f.eks. på overleppe og nedre del av magen, og en del er også plaget av kviser. Det er ikke uvanlig at kvinner med PCOS har insulinresistens, noe som fører til høyt blodsukker og medfølgende overvekt. En vektreduksjon på 5-10 kg kan i mange tilfeller bidra til å opprettholde eggløsning og menstruasjon.

Tette eggledere:

Hovedårsaken til tette eggledere er ofte tidligere ubehandlede kjønnssykdommer som f.eks. klamydia.

Infertilitet hos mannen:

Hos ca. 30% av par som rammes av infertilitet ligger årsaken til barnløsheten hos mannen alene, mens forhold hos mannen er medvirkende årsak i ytterligere 20-25% av tilfellene.

Dårlig sædkvalitet:

Det normale spermiet har et ovalt hode,smalt mellomstykke og en hale som beveger seg og driver sædcellen fram til egget. Abnormal fasong, dårlig svømmeevne eller lavt antall spermier kan ha ulike årsaker. Enkelte menn har antistoffer i sæden, noe som kan føre til at sædcellene ikke reagerer normalt ved kontakt med egget.

Abnormal form fører ofte til nedsatt bevegelighet og dermed også redusert evne til å befrukte egg.

Dårlig svømmeevne. Ved en sædanalyse graderes sædcellenes bevegelighet i 4 kategorier. En normal sædprøve vil ha mer enn 25% sædceller med best svømmeevne, eller 40% fordelt på de to beste kategoriene. Sædcellene som graderes dårligst er de som er ubevegelige, svømmer svært langsomt eller svømmer i ring. Dårlig svømmeevne kan bety redusert evne til å befrukte egget, spesielt i sammenheng med lavt antall spermier.

Hva regnes som lavt antall spermier? Verdens helseorganisasjon har definert mindre enn 20 millioner spermier per millimeter sædveske som lavt. Ved kraftig nedsatt spermkonsentrasjon er sjansene for å oppnå befruktning redusert.

Andre årsaker til mannlig infertilitet kan være tette sædledere som kan forekomme etter f.eks. ubehandlet klamydia, eller kronisk prostatitt. Kronisk prostatitt er en betennelse i prostata som kan føre til nedsatt sædkvalitet.

For både kvinner og menn kan livsstil påvirke fertiliteten. Et stressende livsmønster med røyking og alkohol innebærer risiko for nedsatt fruktbarhet. Eksponering for tungmetaller og østrogenlignende stoffer kan også bidra negativt. I tillegg til livsstilsrådene vi gir opplever mange at det å legge seg ned med målrettet akupunkturbehandling bidrar positivt.