Søvnproblemer

Søvnproblemer er utbredt og kan arte seg på mange ulike måter. Problemer med å sovne, hyppige oppvåkninger i løpet av natten, eller det å våkne for tidlig og ikke få sove igjen er ikke bare ergelig men fører ofte til nedsatt energi, dårlig konsentrasjon, humørsvingninger og nedsatt immunforsvar. Det å sove dårlig vil over tid være ugunstig for helsen og kunne gi nedsatt livskvalitet.

Akupunktur kan brukes ved alle typer søvnplager.  Fokuset vil være både å gi bedret søvnkvalitet, samt å øke terskelen for at plagene oppstår. Vi vil i tillegg til behandlingen gi råd som avspenning.

Dersom dårlig søvn skyldes muskulære spenninger kan det og være hensiktsmessig med massasje eller kopping.