Klassisk akupunktur vs medisinsk akupunktur


Stadig flere ulike terapeuter og grupper helsepersonell tar i bruk nåler som verktøy for å lindre smerter og andre symptomer. Avhengig av behandlerens bakgrunn kaller de behandlingen litt ulike ting, noen sier bare akupunktur, eller mer uspesifikt «nåler». Andre gir triggerpunktakupunktur eller det som kalles medisinsk akupunktur. Og vi her på Akupunkturhuset gir i hovedsak klassisk akupunktur. Så hva er egentlig forskjellen? I denne posten vil vi se nærmere på hva som skiller de ulike typene akupunktur fra hverandre.

Klassisk akupunktur

La oss begynne med den klassiske akupunkturen, siden dette er den originale akupunkturen som de fleste andre formene senere har sprunget ut fra. Den klassiske akupunkturen ble utviklet i Kina på 1950-tallet og er et fag i stadig utvikling. Denne formen for akupunktur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) som har røtter tilbake til oldtidens Kina. Vi benytter oss av begreper for klassifisering av symptomer som ble utviklet da. Vi snakker om Qi (energi) og blod, yin og yang. Dette betyr ikke at vi ikke forholder oss til anatomi, sykdomslære og fysiologi, tvert i mot så er dette viktig kunnskap for å kunne utøve faget vårt på en trygg måte. Datidens årsaksforklaring var bare annerledes enn den er i dag.

Triggerpunktakupunktur

Triggerpunktakupunktur er behandling av triggerpunkter, muskelknuter, som en kan finne over hele kroppen (inkludert i ansiktet). Disse punktene gir ofte smerter og nedsatt bevegelighet. Punktene kommer gjerne av overbelastning, men kan og komme av dårlig sovestilling, trekk, suboptimal ernæringsstatus (mangel/ lavt nivå av enkelte vitaminer og mineraler). Ofte kommer triggerpunkter av en kombinasjon av årsaker. Ved Akupunkturhuset behandler vi som oftest triggerpunkter i kombinasjon med klassisk akupunktur.

Medisinsk akupunktur

Medisinsk akupunktur er en type akupunktur som tar utgangspunkt i den klassiske akupunkturen, men er en forenklet og standarisert form som ofte tas i bruk etter korte spesifikke kurs (i likhet med triggerpunktbehandling). En av hovedgrunnene til at det kalles medisinsk akupunktur er fordi det er offentlig helsepersonell som utøver den.

Utøvere av medisinsk akupunktur mener at «utgangspunktet for akupunkturbehandling vil være at en vestlig medisinsk diagnose ligger i bunn, og at behovet for vanlig konvensjonell medisinsk behandling er avklart.» Vi på Akupunkturhuset er helt enige i at legebesøk er viktig og vi vil understreke at vi har lav terskel for å sende pasienter til lege. Ved «røde flagg» (symptomer som kan skyldes alvorlig sykdom som krever legebehandling) behandler vi ikke pasienten før helsetilstanden er avklart. Når det er sagt kommer mange av våre pasienter med symptomer eller plager de ikke får hjelp med i helsevesenet. Noen av disse har det som av leger betegnes som medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS). Eksempler på slike lidelser er IBS (Irritabel Bowel Syndrome) og fibromyalgi.

Hva mener vi?

Som klassiske akupunktører synes vi det er flott at andre terapeuter og helsepersonell oppdager akupunkturens muligheter. Imidlertid ser vi at pasienter kan gå glipp av mange av akupunkturens positive effekter når utdanningen består i korte kurs hvor det benyttes standariserte behandlingsprotokoller, der pasienter med tilsvarende symptomer får akkurat samme punkter. Slik vi ser det er en av den klassiske akupunkturens styrker nettopp muligheten vi har til å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient. Dette vil ikke bare gi bedring på kort sikt, men også forhindre at plager stadig vender tilbake. Og her kommer den tradisjonelle kinesiske medisinske måten å klassifisere symptomer på virkelig til sin rett.