Søvnproblemer

 

Søvnproblemer er svært utbredt. I følge Folkehelseinstituttet er forekomsten så høy at de betegner det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Dårlig søvn over tid er satt i sammenheng med nedsatt energi, dårlig konsentrasjon, humørsvingninger, nedsatt immunforsvar og redusert livskvalitet.

Hva er søvnløshet/insomnia?

Når du har vært plaget med dårlig søvn mist 3 netter i uken i 4 uker og dette går utover hvordan du fungerer i dagliglivet klassifiseres dette som søvnløshet, insomni.

Søvnplagene kan arte seg på ulike måter:

    • Problemer med å sovne
    • Hyppige oppvåkninger i løpet av natten
    • Tidlig oppvåkning men eller uten problemer med få sove igjen
    • Dårlig søvnkvalitet

Akupunktur og søvnplager

Akupunktur kan brukes ved alle typer søvnproblemer.  Fokuset vil være både på å bruke punkter for å gi bedret søvnkvalitet, samt å øke terskelen for at plagene oppstår. Vi vil i tillegg til behandlingen gi råd for avspenning. Å lære om gode søvnvaner, og å identifisere og endre uhensiktsmessige tanker om egen søvn, kan også bedre søvnen.

Dersom din dårlige søvn forverres av muskulære spenninger kan det og være hensiktsmessig med kopping.

 

Timebestilling

  • DD dot MM dot YYYY
  • :