Homeopati

Det homeopatiske prinsippet ble satt i system av den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann (1755-1843). Grunnprinsippet i homeopatien er at “likt kurerer likt”, det vil si at den medisinen en pasient får for plagene sine, kan fremkalle de samme symptomene hos en frisk person.

Behandlingsformen har spredt seg fra Tyskland til hele verden. I andre land i Europa er bruken av homeopati mer utbredt enn i Norge. I Tyskland, Frankrike,England, Belgia og Hellas praktiseres faget også av mange leger.

Homeopati er en individuell behandlingsform. Det vil si at du ikke bare foreskriver medisin på grunnlag av medisinsk diagnose, men også utfra hvordan symptomene opptrer, hvordan de påvirker personen, og generelle personlighetstrekk. Dermed vil tre pasienter med migrene kunne få tre ulike medisiner. Detter fordi hodepinen arter seg forskjellig, og at de har ulike personlige trekk. For å finne rett medisin er det derfor viktig med en grundig gjennomgang av pasientens historikk og nåværende symptomer.