Psykiske plager / Emosjonelle plager

Psykiske og emosjonelle plager er samlebetegnelser som rommer blant annet lettere angst/engstelse og depresjon. Vi vil alle utsettes for noen ekstra tøffe påkjenninger, en eller flere ganger i løpet av livet. Disse kan vippe oss ut av likevekt. Det kan være perioder der du skal lese til en viktig eksamen eller prestere på høyt nivå i forbindelse med jobb eller plutselige store endringer i livet, som samlivsbrudd eller det å oppleve dødsfall i nære omgivelser.

Psykiske plager er gjerne tett forbundet med smerter i muskel og skjelettsystemet. En rekke andre symptomer som kan opptre er søvnproblemer, hjertebank, mental rastløshet, bekymring og stress, nedstemthet, lite energi og tiltaksløshet.

Akupunktur og psykiske plager

I akupunkturen ser vi kropp og psyke under ett og er bevisst på at de kan påvirke hverandre. Normale følelser som sorg, sinne, bekymring anses som sykdomsfremkallende når de er ubearbeidet i lenger tid.

Akupunktur kan hjelpe deg med å klarne tankene og oppnå mer ro i kroppen. Dette skjer ved at vi bruker punkter spesifikt for disse plagene, og løser opp i blokkeringer som kan oppstår når du blir utsatt for ekstra påkjenninger. Du vil kunne oppleve å få mer energi og overskudd til å takle det du opplever i livet ditt akkurat nå.

For noen kan det dreie seg om mer dyptgående plager,og akupunktur kan også være et fint supplement til samtaleterapi og medikamentell behandling.