Akupunktur kan bidra til å minske søvnplager, stress og angst. Vi har erfaring i å snakke med gravide, og kan hjelpe deg å sette ord på det som er vanskelig.

Engstelse

Å bli foreldre er en av livets overgangsfaser. Svangerskapet er en modningstid med økte psykiske utfordringer. Mange gravide kjenner på en økt sårbarhet, uro eller nedstemthet. Svingninger i humøret er en naturlig del av livet og svangerskapet. Men for en del kvinner blir disse følelsene så overveldende at de helt tar over hverdagen. Dette kan være spesielt vanskelig når man er gravid, fordi både en selv og andre forventer at man skal «boble over av lykke».

Dersom man har opplevd plager av denne typen tidligere, kan en graviditet føre til at det blusser opp igjen.

Søvnplager

Gravide kan oppleve ulike typer søvnplager som gjør at de ikke føler seg uthvilt. Problemer med innsovning grunnet grubling eller av mer ukjent årsak og drømmeforstyrret søvn er ikke uvanlig. Hos noen skyldes søvnplagene smerter i muskel og skjelettsystemet.

Søvn og hvile er en viktig del av forberedelse til fødsel. Å være uthvilt er forbundet med mindre smerter i latensfasen og kortere varighet av fødselen. Dersom man ikke får sove eller er veldig engstelig, er man dårligere rustet både for fødsel og barseltid.

Vi har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg, slik at du får et best mulig svangerskap, og er vel forberedt på fødsel og å bli mamma!