Smerter i muskel- og skjelettsystemet

Smerter og spenninger i muskel- skjelettsystemet vil oppleves av så godt som alle voksne mennesker fra tid til annen. Faktisk vil så mange som 80% av befolkningen i Norge oppleve å plages med ryggen i løpet av livet og det er til enhver tid omlag 10-15 % som har disse plagene. I tillegg får 50-60% av oss nakkeplager i løpet av livet.

Smerter i muskel og skjelett-systemet kan ofte skyldes ensidig arbeid og overbelastning. Plagene kan oppstå akutt, eller komme gradvis som følge av feilaktig belastning på en kroppsdel over en lengre periode. Fellesnevneren for mange slike lidelser er at det oppstår en irritasjons-, eller betennelsestilstand i det skadde området. Ved belastningslidelser kan dette i tillegg oppstå i kombinasjon med avrevne muskel- eller senefibre.

Smerter og akupunktur

Hvordan smertene oppleves vil bidra til å gi en kinesisk medisinsk diagnose og være med på å bestemme hvilke punkter du får under behandlingen. Blir smertene bedre av bevegelse eller gjør det smertene verre? Våkner du med smerter eller kommer de utover dagen?  Er smertene skarpe eller har de en dump karakter? Dette er spørsmål vi gjerne stiller i forbindelse med behandlingen. Avhengig av årsaken til dine smerter vil vi anbefale ro og hvile (feks ved noen typer hodepine) eller bevegelse og trening (som ved kneartrose).

Ved muskel og skjelettplager anbefaler vi akupunkturIMS,  massasje og/eller kopping.

Vanlige muskel- og skjelettplager folk oppsøker oss med

 • uspesifikke rygg- og nakkesmerter
 • korsryggsmerter
 • senebetennelser
 • hodepine
 • «frozen shoulder»
 • tennisalbue
 • musearm
 • knesmerter (også som følge av artrose/slitasjegikt)
 • akillesproblemer/akillestendinopati/tendinose
 • plantar fascitt
 • Vi ser også endel idrettsutøvere, blandt annet håndballspillere, og dansere med ulike typer belastningsskader. Mange av disse oppsøker oss for smertelindring før kamper og forestillinger med akutte problemstillinger som strekk og overtråkk.  Muskel og skjelettplager fører for mange til nedsatt funksjon/ytelse. I tillegg rapporterer endel også endel om dårlig livskvalitet grunnet søvnproblemer og nedsatt konsentrasjon som følge av smerter.

Det alltid hensiktsmessig å oppsøke behandling tidlig ved muskel og skjelettplager. På den måten kan man unngå at smertene blir kroniske, noe som ofte resulterer i et lenger behandlingsforløp. Dersom du plages med kroniske smerter kan akupunktur ofte bidra til bedre livskvalitet ved at til at du tåler mer før smertene setter deg ut av spill.