Akupunktur

Akupunktur benyttes for en rekke ulike type små og store plager av mennesker verden over. Det er opprinnelig en over 2000 år gammel behandlingsmetode fra Kina som fortsatt er aktuell i dag. Det forskes stadig mer på akupunktur og dens virkningsmekanismer, hva som skjer i kroppen under behandlingen.

Tradisjonell kinesisk medisin

Tradisjonell kinesisk medisin ser på kroppen som en helhet, med vitale organer som bindes sammen av et system av og energibaner (meridianer). I dette kretsløpet skal energien (Qi) flyte fritt og harmonisk for å opprettholde god helse. Ved å bruke nåler i spesifikke punkter på kroppen, påvirker vi Qi (energien). Riktig punktvalg, teknikk og punktsammensetning vil sette energi i bevegelse og løse opp stagnasjoner. Sett fra et vestlig medisinsk synspunkt vil akupunkturnåling blandt annet bidra til bedre blodsirkulasjon og dempe smerte. Ved å fremme fri fly av energi og blod vil behandlingen kunne gjenopprette balanse, og fremme helse.

Triggerpunktakupunktur

Terapeutene hos oss har alle klassisk akupunktur som vårt fagfelt. I tillegg har vi grundig utdanning innen triggerpunktbehandling. Triggerpunkter er muskelknuter som kan opptre i muskler over hele kroppen. Aktive triggerpunkter skaper smerte mens latente triggerpunkter forårsaker stivhet og nedsatt bevegelighet. Vi har god erfaring med å kombinere klassisk akupunktur med triggerpunktbehandling.

Medisinsk akupunktur

Medisinsk akupunktur er en forenklet og mer standarisert form for som gjerne utføres etter kortere kurs. For å lese om forskjellen mellom klassisk, og denne typen akupunktur kan du lese her

Akupunktur og pasientsikkerhet

Vår utdannelse krever kontinuerlig ferdighetstrening og praksis gjennom hele studiet før vi kan kalle oss akupunktører. De strenge kravene til klinisk praksis er et kvalitetsstempel som gjør at du kan føle deg trygg når du kommer til oss. Gitt korrekt er akupunktur en trygg behandlingsform uten skadelige bivirkninger som kan benyttes både ved kroniske og akutte tilstander. Her kan du lese hvilke plager folk oppsøker oss for.

Om du vil lese om hvordan selve behandlingen forgår kan du gjøre det her.

Vi behandler vi voksne og barn, kvinner og menn i alle aldersgrupper. Akupunktur har noe å tilby mennesker i alle aldre og livsfaser. Det har vi sett gjennom mange år på Akupunkturhuset, og vi opplever det fortsatt daglig.

Vi er her for deg- Velkommen!