Overgangsalder/Menopause

Overgangsalderen eller menopausen inntreffer oftest hos kvinner i alderen 45 -55 år, men de hormonelle forandringene som leder fram til menopausen kan vare i flere år. Ved overgangsalderen/menopausen har eggstokkenes produksjon av østrogen og progesteron sunket til et nivå som gjør at eggløsningen og etter hvert menstruasjonen opphører og kvinnen er ikke lenger fertil. Endringen i disse hormonene påvirker ulike prosesser i kroppen og kan føre til en rekke plagsomme symptomer vi ser mye av her ved Akupunkturhuset.

Akupunktur og overgangsalder

Mange kvinner opplever at akupunktur inkludert kostholdsveiledning styrker dem og bidrar til at de kan møte denne fasen av livet på en mer balansert måte, med mer energi og bedre livskvalitet. Mange opplever også at de ikke får ønsket effekt av hormonpreparater alene. For kvinner som ikke ønsker eller kan bruke østrogenpreparater grunnet eks. tidligere brystkreft kan akupunktur være et godt alternativ uten bivirkninger.  

Symptomer på overgangsalder

Overgangsalderen  forbindes oftest med hetetokter og svette, både på dag og natt.  I tillegg opplever mange  psykiske symptomer som depresjon, tristhet, engstelse og irritabilitet.  Hodepine, trøtthet, nedsatt hukommelse og insomnia er også vanlig. Plager en vanligvis ikke snakker så mye om som nedsatt sexlyst og vaginal tørrhet forekommer også hos mange.

Selvom menopausen som regel inntreffer når kvinner er mellom 45-55 år, opplever enkelte kvinner at denne perioden inntreffer tidlig, det vil si, før fylte 40 år. Også menn som har vært gjennom kreftbehandling av prostata kan oppleve plager vi vanligvis forbinder med overgangsalder.

Holdninger i samfunnet ser ut til å påvirke hvordan menopausen oppleves. Til tross for at overgangsalderen har en definert hormonell årsak ser det ut til at samfunnets tanker om denne tiden er med å skape en ekstra belastning for mange kvinner. I andre samfunn der kvinner opplever at de i kraft av sin alder regnes som modne og vise og oppnår en høyere status i denne fasen av livet har kvinnene mindre plager.

Egenomsorg som kan redusere plagene forbundet med overgangsalderen

-Lystbetont mosjon i rett mengde kan bidra til å minke forekomsten av hete- og svettetokter viser forskning. I tillegg er mosjon avspennende og motvirker nedstemthet.

-Røykeslutt. Nikotin kan forverre hetetokter.

-Stressreduksjon.