Barseltårer

Barseltårer er noe de fleste opplever etter fødsel. Dette kan være en reaksjon på at man er sliten, og preget av søvnmangel. Samtidig er man lettet over at fødselen er overstått, og engstelsen og nervøsiteten for om alt skulle gå bra slipper taket.

Dette er en normal reaksjon der man er mer lettrørt og sårbar, og kanskje gråter uten at man vet hvorfor. Vanligvis går dette gradvis over i løpet av de første ukene. Men for en del gir ikke disse plagene seg. Tvert imot kan de bli verre, og utvikle seg til en barseldepresjon.

Følelser og tanker du kanskje kjenner på hvis du har barseldepresjon er:

Utmattelse.

Mislykkethet.

Veldig mange sier at de har «mistet seg selv».

Lurer på om livet noen gang kommer til å bli slik som før.

Skyldfølelse over å ikke være glad.

Føler at det ikke er så fantastisk som du hadde trodd å få barn.

Kjenner ikke på morsfølelsen.

Føler deg trøtt, motløs, har konsentrasjonsvansker.

Mye bekymringer over barnet – at du ikke gjør ting riktig.

Mange er engstelige.

Dessverre er dette fortsatt et tabubelagt tema, og noe de fleste synes det er vanskelig å snakke om. Mange synes det er vanskelig å innrømme både overfor seg selv og andre, fordi forventningen om at man skal være lykkelig er så stor. Ofte er man helt uforberedt på at man skulle kunne ha det sånn når man har blitt mamma.

Det er viktig at man får hjelp dersom man har det vanskelig, slik at problemene ikke får utvikle seg i negativ retning. Vi anbefaler derfor at man har god dialog med jordmor og lege/helsestasjon.

Vi har god erfaring med å benytte akupunktur i denne livsfasen. Akupunktur kan virke styrkende, lindre angst og uro, fremme god søvn og minske muskelsmerter. Vi har hyggelige romslige lokaler, der du kan ta med deg baby når du kommer til behandling. Det er viktig med ro og trygghet, slik at du føler deg godt ivaretatt. Vi setter av god tid til deg, og tåler å bli avbrutt av amming og bleieskift.