Infertilitet og ufrivillig barnløshet rammer stadig flere par i vestlige land. Akupunktur kan benyttes både der årsaken til at graviditet ikke oppnås er kjent og ved ukjent årsak. En rekke forskjellige tilstander hos både kvinner og menn kan føre til problemer med å bli gravide. Hos endel par finner man ikke noen medisinsk årsak til barnløsheten, alle prøver og undersøkelser er normale hos både kvinnen og mannen. Vår erfaring viser at følelsesmessige belastninger og stress kan ha stor innvirkning på parets evne til å få barn.

 

Behandling ved Akupunkturhuset

Vi har lang og god erfaring med å støtte menn i denne vanskelige fasen av livet. For mange er det å få påvist dårlig sædkvalitet noe som forbindes med skam og følelse av å være mindre mann. Enkelte menn kommer også med nedsatt sexlyst som både kan være et resultat av diagnosen og negativt selvsnakk som kan følge med den. Dette vil vi også adressere under behandlingen. Behandlingsstrategi velges ut fra samtaler med mannen, samt puls- og tungediagnostikk. I tillegg til å rette behandlingen mot bekkenområdet kan vi dempe bekymring og uro samt identifisere og påvirke andre årsaker til problemene ut ifra kinesisk medisinsk tankegang.

Mange opplever at kombinasjonen av våre livsstilsråd og det å legge seg ned med målrettet akupunkturbehandling bidrar til bedre fertilitet. 

Mannlig infertilitet

Hos ca. 30% av par som rammes av infertilitet ligger årsaken til barnløsheten hos mannen alene, mens forhold hos mannen er medvirkende årsak i ytterligere 20-25% av tilfellene. For mange menn er dette med dårlig sædkvalitet et ømtåelig tema, likefullt er det viktig å ta tak i problemet når ønsket om barn er tilstede. Innen akupunkturen er det slik at en ser på sædkvaliteten som mer påvirkelig enn i vestlig medisin. Både evnen til å danne sædceller samt bedring av motilitet (svømmedyktighet) er noe en ofte kan se endring i etter akupunkturbehandlinger.

Dårlig sædkvalitet

Det normale spermiet har et ovalt hode,smalt mellomstykke og en hale som beveger seg og driver sædcellen fram til egget. Abnormal fasong, dårlig svømmeevne eller lavt antall spermier kan ha ulike årsaker. Enkelte menn har antistoffer i sæden, noe som kan føre til at sædcellene ikke reagerer normalt ved kontakt med egget.

Abnormal form fører ofte til nedsatt bevegelighet og dermed også redusert evne til å befrukte egg.

Dårlig svømmeevne. Ved en sædanalyse graderes sædcellenes bevegelighet i 4 kategorier. En normal sædprøve vil ha mer enn 25% sædceller med best svømmeevne, eller 40% fordelt på de to beste kategoriene. Sædcellene som graderes dårligst er de som er ubevegelige, svømmer svært langsomt eller svømmer i ring. Dårlig svømmeevne kan bety redusert evne til å befrukte egget, spesielt i sammenheng med lavt antall spermier.

Hva regnes som lavt antall spermier? Verdens helseorganisasjon har definert mindre enn 20 millioner spermier per millimeter sædveske som lavt. Ved kraftig nedsatt spermkonsentrasjon er sjansene for å oppnå befruktning redusert.

Andre årsaker til mannlig infertilitet kan være tette sædledere som kan forekomme etter f.eks. ubehandlet klamydia, eller kronisk prostatitt. Kronisk prostatitt er en betennelse i prostata som kan føre til nedsatt sædkvalitet.

Livstilsfaktorer som kan påvirke fertiliteten

For både kvinner og menn kan livsstil påvirke fertiliteten. Et stressende livsmønster med røyking og alkohol innebærer risiko for nedsatt fruktbarhet. (Dette kan du lese mer om her). Eksponering for tungmetaller og østrogenlignende stoffer kan også bidra negativt. Derfor vil vi alltid gi deg livsstilsråd når du kommer til behandling.