PMS (premenstruelt syndrom)

Akupunktur og PMS

Årsaken til PMS er enda ikke avdekket innen medisinen. Forskere tror at de hormonelle endringene iløpet av syklusen spiller en viktig rolle. Man tror man at samspillet mellom de ulike hormonene kan være forstyrret ved PMS og/eller at noen kvinner er ekstra følsomme i de normale og regelmessige svingningene i disse hormonene. Akupunktur kan brukes ved alle typer PMS-plager for å balansere kroppen, øke energinivået og regulere humørsvingningene. Innen akupunkturen regnes emosjonelle påkjenninger som blandt annet frustrasjon, sinne og bekymring over tid som årsaker til PMS. Overarbeid; det å jobbe eller trene for mye over tid er også viktige årsaksfaktorer. Dette vil vi kartlegge og adressere under behandlingen.

PMS (premenstruelt syndrom) er en samlebetegnelse på en rekke ulike plager som inntreffer hos kvinner fra eggløsning til menstruasjon. Plagene kan være av både fysisk eller psykisk art. Endel kvinner opplever så sterke plager at de fører til nedsatt livskvalitet, mens andre har færre eller mer moderate plager. Innen akupunkturen anses PMS uansett omfang som en ubalanse.

Vanlige symptomer på PMS

PMS kan arte seg på ulike måter. Vanlige symptomer er:

  • Hovne og ømme bryst
  • Kviser og uren hud
  • Fordøyelsesplager som forstoppelse, diare og oppblåsthet
  • Humørsvingninger med irritasjon og nedstemthet
  • Mental rastløshet eller uro
  • Engstelse eller angstfølelse
  • Insomnia eller dårlig søvnkvalitet. Noen kan også kjenne seg trøtte og mangle motivasjon i hverdagen.