Akupunktur og stress

Akupunktur for søvnplager - Akupunkturhuset Oslo

 

Fysiske og psykiske plager fra langvarig stress er et voksende problem i den vestlige verden. Mange mennesker oppsøker oss for hjelp til å lindre stress.

Det er normalt med opp til flere stressituasjoner hver dag. Kanskje står du opp litt for sent og har dårlig tid før du skal ut av huset om morgenen? Enkelte gruer seg til å prestere på jobb eller i en eksamenssituasjon. Andre irriterer seg over å havne i kø.

I de fleste industrialiserte land blir stadig flere mennesker sykemeldt på grunn av stressrelaterte symptomer.
Stress over lengre tid svekker både vår mentale- og fysiske helse.
Lytter vi ikke til signalene kan vi i ytterste konsekvens utvikle alvorlig sykdom og utmattelsessyndrom (ME).

Her er noen av de mest vanlige stressymptomene:

Fysiske symptomer:
hodepine
muskelsmerter
leddsmerter
indre uro og rastløshet
hjertebank
følelse av press i brystet
magesmerter og fordøyelsesproblemer
vekttap
forverring av en kronisk sykdom
hyppige infeksjoner
nedsatt libido og potens
manglende menstruasjon
nedsatt matlyst

Psykiske symptomer:
trøtthet/utmattelse
søvnløshet/dårlig søvn
manglende motivasjon
likeglad og uengasjert
konsentrasjonsproblemer
hukommelsesproblemer
irritabilitet og aggressivitet
Angst
depresjon
nedsatt prestasjonsevne
ubesluttsomhet
alkohol- /narkotikamisbruk

Hva skjer i kroppen når vi stresser?
Ved stress reagerer kroppen som om den blir utsatt for en fysisk trussel eller fare.

Når kroppen går i en slik alarmberedskap reagerer den likt på livsfarlige og mindre farlige situasjoner.
En stressende situasjon på jobben, en lang bilkø, eller en krangel med kjæresten gir den samme stressreaksjonen.

I steinalderen hadde mennesket mer bruk fysisk alarmberedskap enn vi kanskje har i dagens samfunn. Hvis man ble utsatt for en livsfarlig situasjon som f.eks i møtet med ville dyr. Dette kalles en «fright-fight-flight- respons».

Hva er»fight-flight responsen»?
Når «fright-fight-flight» responsen blir aktivert frigjøres hormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol til blodstrømmen. Dette fører til dramatiske forandringer i kroppen. Vi puster raskere, blodet sendes bort fra fordøyelsessystemet vårt og inn i musklene for å gjøre oss klare til å flykte eller slåss for livet. Pupillene våre utvides for å gjøre synet skarpere og sansene våre skjerpes slik at vi lettere kan oppdage fienden eller fiendens neste trekk.

Reaksjonsevnen vår blir raskere, smerteterskelen vår øker og immunforsvaret vårt mobiliseres i tilfelle skade skulle oppstå.
Vi er nå klare både fysisk og psykisk til å til å slåss eller flykte for livet.

Pusten vår blir raskere i stressende situasjoner. dette hjelper blodårene å trekke seg sammen for å øke blodtrykket. Dette kan medføre prikking i fingre og smerter i brystet.

Kroppens balanse forstyrres og naturlige prosesser og behov undertrykkes. Når vi utsettes for stress forstyrres kroppens balanse og mange viktige fysiske funksjoner blir nedprioritert. Hvis vi skal kjempe for livet, eller rømme fra en rasende løve trenger muskler i armer og bein mye blodtilførsel og energi.

Det betyr dermed ikke så mye hvordan fordøyelsen fungerer akkurat da. Dermed blir aktiviteten i magen og tarmsystemet nedprioritert. Menstruasjon og muskeltilheling nedprioriteres også når vi utsetter kroppen for skadelig stress over lengre tid.

Under kraftig stress merker vi ikke kroppens fysiske behov.
Det er ingen grunn til at kroppen skal sende signaler om at man er sulten, eller at man må på do hvis man skal flykte. Dermed spiser vi dårlig, å glemmer å gå på do.
Det er dermed heller ikke så rart at vi får problemer med å sove når vi er stresset. Dårlig søvn senker yteevnen vår i hverdagen både på jobb og privat.

Stress har også en negativ virkning på den delen av hjernen som har med innlærte ferdigheter og korttidshukommelsen å gjøre. Noen kan derfor oppleve at de blir klumsete og glemmer lett når de stresser. Vi får problemer med å konsentrere oss og blir mindre effektive.

Hvis man jobber under høyt press over lang tid undertrykkes kroppens fysiske behov og det er først når man slapper av at disse behovene melder seg igjen. Mange kan dermed oppleve sterk trøtthet, hodepine og migrene, muskel- og leddsmerter og andre kroppslige plager gir seg til kjenne når de har fri eller ferie.
Mange kan også oppleve positive effekter som å få matlysten tilbake.
Vårt biologiske arveanlegg har betydning for hvilke symptomene vi får.
Stress og utbrenthet viser seg på mange forskjellige måter.
Noen kan ha biologisk anlegg for angst og stress kan være med på å utløse angst og panikkangst. Andre kan ha anlegg for migrene og muskelspenninger og stress kan nettopp være med på å utløse dette.

Allerede eksisterende plager og kroniske sykdommer forverres ved stress.  Har man sukkersyke stiger behovet for insulin, har man psoriasis og lignende hudsykdommer kan disse forverres. Allergiske symptomer kan også bli mer uttalte og for eksempel øke risikoen for astmaanfall. Samtidig øker risikoen for at utvikle sykdommer som sukkersyke, høyt blodtrykk og depresjon.

Akupunktur kan heve toleransen for stress
I en ny undersøkelse utført på rotter ga man stressforebyggende behandling til rotter.

Forskerne brukte et punkt som kalles ST 36 (mage 36) i studien.
Undersøkelsen viste at de rottene som fikk akupunkturbehandling før de ble utsatt for en kronisk stressende situasjon IKKE fikk forhøyede nivåer av stresshormoner i kroppen.
Derimot fikk de rottene som ikke fikk akupunkturbehandling og de som fikk sham akupunktur(jukse akupunktur) høyere nivåer av ulike stressutløste hormoner i blodet.

Mange av dagens helseutfordringer relatert til kronisk stress er assosiert med konstant forhøyede nivåer av stresshormoner i kroppen. Slike forhøyede nivåer av stresshormon i kroppen kan gi mange ulike symptomer som kroppslige plager, depresjon, insomnia, og angst.

Hos de rottene som ble utsatt for stress, men fikk akupunkturbehandling først fant man de samme nivåene av stresshormoner som hos de dyrene som ikke ble utsatt for stress i det hele tatt.

Dette kan tyde på at Akupunktur kan være med på å heve toleransenivået for stress i kroppen vår! Det skal med andre ord mer til for at vi blir stresset.

Kilde: Ladan Eshkevari et.al, Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced increases in neuropeptide Y in rat, Exp Biol Med (Maywood), January 2012 237: 18-23