akupunktur og spiseforstyrrelser

Akupunktur og Spiseforstyrrelser

Akupunktur og spiseforstyrrelser

I kinesisk medisin/akupunktur skiller vi ikke så tydelig mellom kropp og sinn. Vi ser det som en helhet som påvirker hverandre. Når tanker og følelser rundt mat tar mye plass i hverdagen så påvirker det også kroppen over tid. Men også når kroppen får for lite/for mye mat over lengre tid påvirker det psyken.
Akupunktur kan bidra til at du får mer klarhet i tanker og følelser. Du kan oppleve mer ro i
kropp og sinn. Det oppnår vi ved å bruke spesifikke akupunkturpunkter som løser opp
stagnasjoner eller for å styrke kroppen. Hva som er best for deg tilpasser vi individuelt etter
symptomene dine og behovet for å få tilbake balanse og økt livskvalitet.
Typiske fysiske og psykiske symptomer på spiseforstyrrelser vi jobber mye med er f eks
angst og stress i forbindelse med matinntak, menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet,
fordøyelsesproblemer og sure oppstøt, søvnløshet, depresjon og lav energi.

Akupunktur er et godt supplement i helbredelsesprossesen, som et tillegg til psykologisk,
medisinsk eller ernæringsfysiologisk behandling.

Hva er spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser. Å være spiseforstyrret betyr at man er overopptatt av
kropp, vekt og utseende. Det betyr ikke, at du er spiseforstyrret fordi du er fokusert på
trening og mat. Men hvis tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livet
og livskvaliteten, da har man en spiseforstyrrelse. Ofte kan en person med spiseforstyrrelse
ha vanskeligheter med å forholde seg til, og kjenne på egne følelser, tanker og relasjoner til
andre mennesker. Mat og tanker rundt matinntak blir brukt som en metode for å unngå å
kjenne, eller kontrollere på ubehaget.

Spiseforstyrrelser

De følgende er vanlige tegn på at en person lider av spiseforstyrrelse, ifølge
interesseorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser:
● Vekttap eller vektoppgang
● Overopptatthet av vekt og kropp
● Stress og skyldfølelse etter å ha spist
● Utvikling av unormale spisevaner, som å unngå måltider eller visse mattyper, eller
innta store mengder mat
● Trening preges av stress og tvang
● Forakt for egen kropp, fasong og utseende
● Humørsvingninger og konsentrasjonsvansker

 

Hovedkategorier spiseforstyrrelser

Anorexia nervosa: en som har anorexi begrenser matinntak, og tenker hele tiden på hva og
hvor mye man spiser. Dette kan føre til alvorlig undervekt. Matinntaket er i disse tilfellene
sterk knyttet tilfølelsen av å ha kontroll over situasjoner og seg selv. En med anorexi føler
intens frykt for å legge på seg. Ofte er oppfatningen av kroppens form og vekt forstyrret.
Personer med anorexi har ofte en følelsen av å være sterkere enn andre, gjennom å
‘mestre’ å ha kontroll over behov, og lysten til å spise.

Bulemi nervosa: typiske symptomer er overspising med “rensing” etterpå. Overspising betyr
å spise mye mat på en gang, ofte i det skjulte. Tankene på mat, hva man spiser og hvor man
kan få tak i det, kan bestemme hele dagen for noen. Etter overspising vil mange kaste
maten opp, ta avføringsmidler eller trene for å ikke får vektøkning. Mange føler skam etter å
ha kastet opp og andre føler lettelse. Selvfølelsen for en med bulemi er ofte knyttet til vekt
og utseende. En bulemiker kan ha normalvekt.

Overspisingslidelse: overspiseren -i motsetning til en med bulemi- beholder maten i kroppen.
Noen spiser mye på en gang, mens andre småspiser gjennom dagen. En
overspisingsepisode kan kjennetegnes av å miste kontrollen når man spiser. Man spiser
raskere enn vanlig, spiser store mengder uten å være sulten, spiser ofte allene fordi man er
flau over hvor mye man spiser. Overspising medfører ofte en følelse av skam eller
depressive tanker. Personer som overspiser kan være overvektige.