Akupunkturens uke: Stress og utbrenthet

18-24 september markeres Akupunkturens uke (Acupuncture Awareness Week) i de nordiske landene. Akupunkturens uke skal bidra til å spre informasjon om hvilke plager akupunktur kan benyttes ved og i år er fokus på stress og utbrenthet. For å lese om stress og utbrenthet kan du gå hit.

Stress og utbrenthet er dessverre noe som rammer stadig flere. Det har blitt så vanlig å leve med stress at vi delvis slutter å reflektere over hva det gjør med oss. Mange lever i lange perioder med svært høyt stressnivå. Heldigvis finnes det hjelp å få!

Denne uken vil vi gi gode tips og informasjon om stress, akupunktur og utbrendthet via vår facebookside Akupunkturhuset.
Lik oss og følg med, kanskje blir det en konkurranse og?