Akupunktur og barn

Til oss kommer foreldre med barn i alle aldre– fra helt nyfødt til tenåringer. De oppnår ofte raskt lindring av akupunktur.

Ved behandling legger vi andre behandlingsprinsipper til grunn enn for voksne. Dette innebærer blant annet at nålene blir stukket og manipulert for deretter å bli tatt ut igjen, i motsetning til hos voksne som slapper av med nålene i en gitt tid.

Behandlingen medfører veldig lite ubehag. Det største ubehaget er oftest det å sitte eller ligge stille de minuttene behandlingen foregår – dette krever god dialog mellom barn, forelder og behandler – noe vi er godt trent på her ved Akupunkturhuset. Endel barn sitter på en forelders fang under behandlingen, mens andre er opptatt av å «klare selv» og vil sitte på stolen med mamma eller pappa ved siden av.

Antall behandlinger er avhengig av hva dere søker hjelp med, men 3 – 10 behandlinger er det som er vanlig.

I kinesisk medisin anser vi noen perioder i barns liv som mer krevende enn andre. På grunn av endringen som skjer i kroppen i disse periodene oppstår gjerne plager og sykdom. Typiske perioder er når de er rundt 6 måneder (med introduksjon av mat), 2 år, 7 år og i puberteten. Akupunktur kan benyttes for å hjelpe og støtte kroppen i disse overgangsperiodene.

Vanlige plager barn oppsøker oss med:

  • kolikk og andre fordøyelsesplager
  • ørebetennelser og væske i mellomøret
  • astma
  • allergi
  • eksem
  • sengevæting
  • søvnvansker
  • uro

Endel barn (og foreldre!) hangler mye i forbindelse med barnehagestart. Dette er ikke uvanlig siden immunforsvaret møter mange nye virus og bakterier. Imidlertid trenger ikke første året i barnehagen å dreie seg om snørr og sykedager. Akupunktur kan benyttes for å balansere immunforsvaret.

Vi veileder alltid med hensyn til kosthold og rutiner ved akupunkturbehandling.

Akupunkturforeningen krever i dag at deres medlemmer som behandler barn har tatt en tilleggsutdannelse i barneakupunktur. Her ved Akupunkturhuset har vi behandlet barn i snart 20 år.