Overgangsalder/Menopause

Overgangsalder/menopause

Ved overgangsalder/menopause har eggstokkenes produksjon av østrogen og progesteron sunket til et slikt nivå at menstruasjonen opphører og kvinnen er ikke lenger fertil. Menopausen inntreffer oftest mellom 45 -55 år, men de hormonelle forandringene som leder fram til menopausen kan vare i flere år. Dette kan føre til en rekke plagsomme symptomer vi ser mye av i klinikken. Mange kvinner ønsker ikke eller kan ikke bruke østrogenpreparater grunnet tidligere brystkreft, og akupunktur er et supert alternativ også for disse.

Symptomer på overgangsalder:

 • Hetetokter
 • Svette, både på dagen og/eller natten
 • Vaginal tørrhet
 • Hodepine
 • Depresjon
 • Engstelse
 • Irritabilitet
 • Vektøkning, spesielt rundt livet
 • Tristhet
 • Nedsatt hukommelse
 • Insomnia
 • Tørr hud og tørt hår
 • Trøtthet

Selvom menopausen som regel inntreffer når kvinner er mellom 45-55 år, opplever enkelte kvinner at denne perioden inntreffer tidlig, det vil si, før fylte 40 år. Også menn som har vært gjennom kreftbehandling av prostata kan oppleve plager vi vanligvis forbinder med overgangsalder.

Samfunnets holdninger ser ut til å påvirke hvordan menopausen oppleves. Til tross for at overgangsalderen har en definert hormonell årsak ser det ut til at samfunnets tanker om denne tiden er med å skape en ekstra belastning for mange kvinner. I andre samfunn der kvinner opplever at de i kraft av sin alder regnes som modne og vise og oppnår en høyere status i denne fasen av livet har kvinnene mindre plager.

Egenomsorg som kan redusere plagene forbundet med overgangsalder er :

-Lystbetont mosjon i rett mengde kan bidra til å minke forekomsten av hete- og svettetokter viser forskning. I tillegg er mosjon avspennende og motvirker nedstemthet.

-Røykeslutt. Nikotin kan forverre hetetokter.

-Stressreduksjon.

Akupunktur og overgangsalder

Mange kvinner opplever at akupunktur inkludert kostholdsveiledning styrker dem og bidrar til at de kan møte denne fasen av livet på en mer balansert måte, med mer energi og bedre livskvalitet.